Day: July 12, 2020

Bitcoin mognad kunde se utbyten “konvergera” om liknande funktioner

Den kryptovaluta marknaden och dess ekosystem har noterat en enorm tillväxt under de senaste åren. Ökade adoptionsgrader och det faktum att det finns mer tydlig lagstiftning kring digitala tillgångar idag har ytterligare bidragit till kryptos tillväxt. Bitcoin Era representerar idag en robust butik med värde och en säkring som kan diversifiera traditionella investeringsportföljer. Men när